Trade Fair Dates

Visit bullmer at the trade shows:

March 22 – 24, 2022 at Sign & Print Expo (TTS booth) | Gorinchem | NL
March 23 – 25, 2022 at RemaDays (Contec booth) | Warsaw | Poland
May 03 – 05, 2022 at JEC World | Paris | France
May 17 – 19, 2022 at Texprocess / Techtextil | Atlanta | USA
May 31 – June 03, 2022 at FESPA | Berlin | Germany
June 21 – 24, 2022 at Texprocess | Frankfurt | Germany