Trade Fair Dates

Visit bullmer at the trade shows:

April 25 – 27, 2023 at JEC World | Paris | France
May 09 – 12, 2023 at interzum | Köln | Germany
May 10 – 12, 2023 at texprocess | Atlanata | USA
May 23 – 26, 2023 at FESPA | München | Deutschland